• Ama - Nữ thợ lặn tự do của Nhật Bản Ama - Nữ thợ lặn tự do của Nhật Bản

    Thời cổ đại, lặn tự do là cách duy nhất để lấy hải sản hay ngọc trai, bọt biển. Thời gian nín thở càng lâu dưới nước, thợ lặn sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Sự ra…

Top