• Định vị nguồn cá biển bằng vệ tinh Định vị nguồn cá biển bằng vệ tinh

    Trên thế giới, công nghệ vệ tinh đã được ứng dụng vào nhiều hoạt động trong dự báo thời tiết - thiên tai, khai thác, vận tải và bảo tồn đại dương. Có hơn 30 quố…

  • Tôi cũng bị lây bệnh rồi Tôi cũng bị lây bệnh rồi

    Cùng Thủy sản Việt Nam thư giãn sau những giây phút mệt mỏi với các mẩu truyện cười, tranh vui ý ng…

  • Nơi thích hợp nhất. Nơi thích hợp nhất.

    Cùng Thủy sản Việt Nam thư giãn sau những giây phút mệt mỏi với các mẩu truyện cười, tranh vui ý ngh…

Top