• Biển xanh thì thầm… Biển xanh thì thầm…

    … Rồi mai, trên biển vắng, một người khách cứ ngại ngần bên lối cỏ, như đang cố lần về chốn hoài niệ…

Top