Đăng kí thành viên

Thông tin tài khoản

Tài khoản : Tài khoản độ dài tối đa 15 kí tự
Mật khẩu : Mật khẩu độ dài tối đa 32 kí tự
Nhập lại mật khẩu :

Thông tin cá nhân

Họ và tên :
Email :

Điều khoản

1. Về tài khoản sử dụng (account): Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND… Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

Top