Thứ 5, 07/05/2020 10:53:29 GMT+7

Công bố tiêu chuẩn giống gốc thủy sản

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Tổng cục Thủy sản vừa ban hành quyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sở về giống gốc giống thủy sản cho cho cá song chuột (Cromileptes altivelis Valencienes, 1828) và cá song chấm nâu (Epinephelus coioides Hamilton, 1822).

Cụ thể, hai tiêu chuẩn cơ sở được công bố là TCCS 09:2020/TCTS Giống gốc giống thủy sản - Cá song chuột - Yêu cầu kỹ thuật và TCCS 10:2020/TCTS Giống gốc giống thủy sản - Cá song chấm nâu - Yêu cầu kỹ thuật. Các tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy sản tham gia Chương trình giống gốc giống thủy sản do Tổng cục Thủy sản quản lý. Giống gốc và sản phẩm giống gốc thủy sản trước khi lưu thông phải đảm bảo chất lượng theo các yêu cầu tại tiêu chuẩn cơ sở.

Quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc của cá song chấm nâu (còn gọi là mú chấm cam) và cá song chuột (còn gọi là cá mú chuột), bao gồm: cá bố mẹ, cá hương và cá giống. 

Hải Lý
Email
Họ tên
Nội dung

Tưng bừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty Grobest Việt Nam

Đánh dấu hành trình 20 năm tại Việt Nam, công ty Grobest đã có buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Thành phố Cần Thơ ngày 27/07/2020.


Top