Thứ 5, 31/08/2017 13:43:16 GMT+7

Đề xuất giảm thiểu một số loại phí

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Ngày 29/8, Bộ Tài chính đã có công văn 11472 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; VCCI; VASEP; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 (Thông tư 286)

Dự thảo nhằm sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 (Thông tư 286) điều chỉnh giảm một số loại phí. Theo đó, đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu: Trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu hiện đang có mức thu là 350.000 đồng/lô hàng; Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thu này giảm xuống còn 200.000 đồng/lô hàng. Đối với phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Thông tư 286 quy định, nếu cơ quan địa phương thực hiện thì mức thu là 30.000 đồng/lần/người; còn cơ quan trung ương thực hiện là 50.000 đồng/lần/người; đề xuất của Bộ Tài chính là 30.000 đồng/lần/người.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm trong các trường hợp sau: Khi bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư 285 (Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y). Khi giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quy định tại Thông tư 286; Khi giảm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư 279 (biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm).

Ngọc Anh
Email
Họ tên
Nội dung

Khấm khá nhờ nuôi cá lóc bằng thức ăn UP

Là đối tượng nuôi nhiều triển vọng, hình thức nuôi đa dạng như nuôi thâm canh trong ao đất, trong ao vèo và trong bể lót bạt; nhất là việc chuyển đổi từ sử dụng thức ăn tự nhiên sang thức ăn công nghiệp; Nghề nuôi cá lóc đang dần mở ra hướng đi bền vững và gia tăng thu nhập cho nhiều hộ dân tại khu vực ĐBSCL.


Top