Thứ 4, 11/09/2019 15:09:53 GMT+7

Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đánh giá bài viết

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (gọi tắt là Ban chỉ đạo IUU tỉnh) do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tình trạng tàu giã cào ngoại tỉnh vào vùng biển ven bờ Hà Tĩnh khai thác hải sản ngày càng phức tạp

Giúp việc cho Ban còn có 3 phó ban và 17 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 6 địa phương ven biển gồm: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Ban chỉ đạo IUU tỉnh Hà Hà Tĩnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn toàn tỉnh;

Tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU; kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU vượt quá thẩm quyền; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU.

Ban chỉ đạo IUU tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT làm Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

H.X

Theo Báo Hà Tĩnh

Email
Họ tên
Nội dung

Uni-President Việt Nam: Sự kết hợp hoàn hảo từ thức ăn - vi sinh – thuốc

Với việc luôn tiên phong và không ngừng cải tiến về kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng, đưa đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tối ưu nhất cho khách hàng và người nuôi; Công ty TNHH Uni-President Việt Nam đã luôn giữ vững được phong độ và nâng cao được vị thế thương hiệu trong ngành thủy sản thời gian qua. Công ty đã luôn là lựa chọn hàng đầu về dịch vụ cung cấp các sản phẩm thức ăn, thuốc, vi sinh trong NTTS của người nuôi.


Top