• Khai thác cá truyền thống ở Oman Khai thác cá truyền thống ở Oman

    Oman là quốc gia ở phía Đông Nam bán đảo Ả Rập có vị trí sát eo biển Hormuz, nổi tiếng với những kiến trúc cổ, sa mạc trắng, giàu tiềm năng khoáng sản…

Top