2016-07-25 10:20:35

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bệnh do vi khuẩn gây ra trên tôm nuôi phổ biến như mòn râu cụt đuôi, đen mang, phát sáng (ngoài cơ thể) và hoại tử gan tụy, phân trắng, phân đứt đoạn, phân dính (trong cơ thể). Cho đến nay, phân trắng được xem là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột khó kiểm soát và gây thiệt hại nặng cho người nuôi tôm.

Top