2016-07-23 15:19:20

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đặc điểm sinh học:

– Thức ăn cá sặc rằn thiên về thực vật như: luân trùng, các chất hữu cơ lơ lững trong nước, tảo phù du…

– Cá thành thục sau 8 tháng nuôi, mùa vụ sinh sản vào tập trung vào mùa mưa hàng năm.

– Sức sinh sản 200.000 – 300.000 trứng/kg cá cái, sinh sản 3 – 4 lần/ năm.

Top