2016-07-31 13:16:27

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phần 2: Bệnh truyền nhiễm ở động vật thủy sản 88

Chương 4: Bệnh virus 89

 1. Bệnh xuất huyết do virus ở cá chép- SCV 91
 2. Bệnh Herpesvirrus ở cá chép- KHV 94
 3. Bệnh xuất huyết do virus ở cá trắm cỏ GCRV 96
 4. Bệnh xuất huyết do virus ở cá- VHS 101
 5. Bệnh virus cá trê sông- CCVD 103
 6. Bệnh khối u tế b́o lympho 106
 7. Bệnh Indivirus ở cá biển 109
 8. Bệnh hoại tử thần kinh cá biển- VNN 110
 9. Bệnh MBV ở tôm sú 114
 10. Bệnh đốm trắng ở giáp xác- WSSV 119
 11. Bệnh đầu vàng ở tôm- YHD 125
 12. Bệnh liên quan đến mang của tôm- GAV 129

13.Bệnh nhiễm virus dưới da và hoại tử máu- IHHVN 134

 1. Bệnh Parvovirus ở gan tuỵ tôm- HPV 136
 2. Bệnh hoại tử mắt của tôm 138
 3. Bệnh đuôi đỏ – TSV 141
 4. Bệnh BMN ở tôm 146
 5. Bệnh virus gây chết tôm bố mẹ khi lưu giữ – SMVD 148
 6. Bệnh đuôi trắng của tôm ćàng xanh – WTD 149
 7. Bệnh cua sữa 149
 8. Bệnh run chân ở cua 150
 9. Bệnh mụn rộp ở ḿng áo của hàu 151

Chương 5: Bệnh Rickettsia v́ Clamydia 153

 1. Bệnh u nang biểu bì ở mang cá 153
 2. Bệnh Rickettsia v́ Clamydia ở tôm 155
 3. Bệnh run chân do Rickettsia ở cua 157

Chương 6: Bệnh vi khuẩn 159

 1. Bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Aeromonas spp. ở cá nước ngọt 161
 2. Bệnh vi khuẩn Vibrio ở ĐVTS biển 165
 3. Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas sp 171
 4. Bệnh do vi khuẩn Edwardsiella sp 173
 5. Bệnh do vi khuẩn gram d−ơng- Streptococcus 175
 6. Bệnh đục cơ ở tôm ćng xanh 177
 7. Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium 180
 8. Bệnh vi khuẩn dạng sợi ở cá 182
 9. Bệnh bệnh do vi khuẩn dạng sợi ở tôm 185
 10. Bệnh thối mang ở cá nước ngọt 187
 11. Bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm sú 188

Chương 7: Bệnh do nấm 192

 1. Bệnh nấm hạt Dermocystidiosis 195
 2. Bệnh nấm hạt – Ichthyophonosis 198
 3. Hội chứng dịch bệnh lở loét ở cá- EUS 201
 4. Bệnh nấm mang ở cá 208
 5. Bệnh nấm thuỷ my ở cá, tôm nướ ngọt 209
 6. Bệnh nấm ở cá tôm nước mặn 213


Top