2016-07-26 13:19:30

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Biện pháp phát triển nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ ở châu Á. Đây là kết quả của sự hợp tác và nỗ lực nghiên cứu cùng với sự đóng góp của nông dân, ngư dân, cộng đồng dân cư xung quanh các các hồ chứa nước và hồ tự nhiên, các cán bộ kỹ thuật và các nhà khoa học của một số quốc gia như Campuchia, Indonesia, Lào, Sri Lanca và Việt Nam.

Top