2016-08-14 09:30:44

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tu hài là một loài 2 mảnh vỏ nước mặn có giá trị kinh tế cao đã và đang được lựa chọn như là một đối tượng chính tại khu vực nền đáy trung triều và hạ triều tại nhiều quốc gia. Trong số 6 loài tu hài phân bố tại Việt Nam thì Lutraria rhynchaena, Jonas 1844 là loài mang nhiều đặc điểm ưu thế như lớn nhanh, chất lượng thịt thơm ngon nên được lựa chọn là loài nuôi đặc sản cho nhiều địa phương như Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang. Từ đầu năm 2011, hiện tượng tu hài chết hàng loạt đã diễn ra trên nhiều vùng nuôi chính, gây thiệt hại về kinh tế và môi trường trầm trọng cho ngành nuôi trồng đối tượng này. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Vân Đồn cho đến tháng 07/2012 tổng thiệt hại của 641 hộ/700 hộ nuôi, 2/20 doanh nghiệp ước tính khoảng 440 tỷ đồng. Cho đến hiện tại, nhiều tác nhân gây bệnh, trong đó kí sinh trùng Perkinsus được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng chết tu hài hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng cảm nhiễm một số tác nhân vi sinh vật trên tu hài bệnh làm cơ sở đề xuất hướng phòng tránh và nghiên cứu tiếp theo.

Top