2016-08-25 21:06:08

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Sản xuất sản phẩm đóng hộp từ cá trích và cà chua.

I. Nguyên liệu

II. Thành phẩm

III. Quy trình công nghệ

IV. Một số cơ chế hoạt động của một số trang thiết bị quan trọng trong sản xuất cá trích sốt cà.

V. Cân bằng vật chất sản phẩm

VI. Quy trình công nghệ cuối

Top