2016-08-25 21:00:54

TÓM TẮT NỘI DUNG:

– Các chất phụ gia là những chất không dinh dưỡng được thêm vào thức ăn với nhiều chức năng khác nhau.

– Thông thường các chất này có hàm lượng thấp dùng để ổn định thức ăn, tạo mùi vị, ngăn ngừa sự phân hủy trong quá trình bảo quản, hoặc để cải thiện sức khỏe tôm cá, dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm….

Top