2016-04-18 12:12:15

1/ Chất lượng nước trong trong ao tôm như thế nào là phù hợp ?

Bảng 1: Các thông số chất lượng nước chính trong ao nuôi tôm

Thông sốKhoảng cho phépKhoảng thích hợpNhận định
Nhiệt độ (°C)26-3328-30>32°C hoặc <25°C giảm 30-50% lượng thức ăn
pH7.5-8.57.8-8.2Dao động ngày đêm <0.5
Độ mặn (‰)10-3015-25Dao động ngày đêm <5
Ô xy hoà tan (mg/l)3-12 5-6> 4
Độ kiềm (mg CaCO3/l)>80100-120Phụ thuộc và pH dao động
Độ trong (cm)30-50 cm30-40 cm 
Độ sâu (cm) >100Tuỳ hình thức nuôi, song tối thiểu phải > 100
H2S (mg/l)0Độc hơn khi pH thấp
NH3 tự do (mg/l)0Độc hơn khi pH cao

(Nguồn: P. Characchakool, 1999)

2/ Nhiệt độ có ảnh hưởng trong ao tôm như thế và làm thế nào để quản lý nhiệt độ trong khi nhiệt độ luôn biến động mạnh theo thời tiết ?

Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nuôi trồng thuỷ sản. Nhiệt độ phù hợp cho tôm và tảo thực vật có lợi là 28°C-33°C. Nhiệt độ không nên thay đổi đột ngột, nếu biến động quá 5°C/ngày sẽ làm cho tôm giảm ăn. Nếu nhiệt độ >33°C hoặc <25°C tôm giảm ăn từ 30-50%. Nhiệt độ thấp tôm giảm ăn hoặc ngưng ăn, chậm hoặc không lớn. Nhiệt độ cao > 35°C, nhóm tảo lam gây hại cho tôm sẽ phát triển

3/ Quản lý nhiệt độ như thế nào ?

Thiết kế ao nuôi đủ độ sâu > 1m. Thả nuôi đúng mùa vụ. Mùa vụ ở Nghệ An, Thanh Hoá qui định là tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch (sau tết Thanh Minh 3/3 âm lịch) và ở Thừa Thiên Huế là tháng 2- 3 và tháng 6-7 dương lịch. Có ao chứa để xử lý khi nhiệt độ dao động quá 5°C trong ngày.

4/ Trong quá trình nuôi nếu nhiệt độ trong ao biến động mạnh cần làm gì ?

Ao đủ độ sâu, nhiệt độ ít khi dao động quá 5°C/ngày. Thường nhiệt độ chỉ dao động khi thời tiết diễn biến thất thường, trời đang nắng nóng chuyển mưa rào, nhiệt độ giảm thấp, giải pháp khi đó là: Thay được nước đã xử lý vào ao chứa là tốt nhất (thay 20-30% lượng nước) hoặc phải tháo lớp nước mặt, chạy máy quạt khí để tránh phân tầng nhiệt. Nếu không có ao chứa, phải thiết kế mương nội đồng từ lúc cải tạo. Mương nội đồng là 1 mương nhỏ trong ao, sâu hơn đáy ao 40-60 cm, rộng 60-80 cm giúp tôm trú ẩn khi nhiệt độ thay đổi bất thường. Tạo cân bằng, ổn định màu nước và các thông số khác trong ao tôm đồng thời kiểm tra các vó cho ăn, giảm lượng thức ăn nếu cần thiết. Ghi lại thời gian và các dấu hiệu khác liên quan để rút kinh nghiệm cho vụ sau (thả đúng màu vụ, thiết kế ao đúng tiêu chuẩn).

Tóm lại:

Nhiệt độ liên quan đếnNguyên nhânGiải pháp chủ đạoGiải pháp bổ sung
Độ sâu aoAo bị rò rỉXử lý các chỗ rò rỉ, thẩm lậuNắng nóng kéo dài tăng cường quạt khí.
Ao không đủ độ sâu (<1m)Thiết kế ao đủ độ sâu, thiết kế ao chứa để bổ sung nước khi cầnMưa, nắng kéo dài giảm lượng thức ăn
Mùa vụ nuôi thảKhông thả không đúng mùa vụThả đúng mùa vụ theo qui định của cơ quan thuỷ sảnCố gắng duy trì màu nước ổn định

Giải pháp tốt nhất để quản lý nhiệt độ trong ao là thiết kế ao đủ độ sâu, hạn chế thấp nhất rò rỉ, dâng nước cao dần trong quá trình nuôi và giữ ổn định màu nước.

5/ Độ pH là gì và có ảnh hưởng như thế nào trong ao tôm ?

pH trong môi trường ao nuôi là độ chua của nước và nền đáy. Mức pH từ 7.5-8.5 đối với tôm là phù hợp. pH trong ao phụ thuộc vào các yếu tố thổ nhưỡng, lượng vôi bón, mật độ tảo và chế độ thay nước. Nếu pH dao động quá 0.5 đơn vị trong một này thì hoạt động sống của tôm sẽ bị ảnh hưởng bất lợi

6/ Quản lý pH như thế nào cho tốt ?

Cải tạo ao thật tốt từ ban đầu. Chú ý dọn sạch các chất hữu cơ và bón đủ vôi để cải thiện pH, lượng vôi bón tuỳ theo pH đất ở bảng sau:

Bảng 2: Bảng tương quan giữa lượng vôi bón để cải tạo ao và pH đất

pH đấtVôi nung CaOVôi tôi Ca(OH)2Vôi nông nghiệp CaCO3Dolomite CaMg(CO3)2
7.0--500500
6.050070010001000
5.0750100015001500
4.010001200--

(Nguồn: Công ty CP, 2002)

Bón CaCO3 hoặc Dolomite định kỳ 7-10 ngày một lần, mỗi lần bón 15-20kg/ha. Bón liên tục 2-3 ngày để ổn định pH trong khoảng từ 7.5-8.5 và độ kiềm trong khoảng 80-150 mgCaCO3/l. Duy trì màu nước ổn định, bằng bón phân hợp lý kết hợp sử dụng đường cát, men vi sinh để ổn định màu nước. Nếu mất màu phải gây lại màu (xem phương pháp gây màu). Có ao chứa để chủ động thay nước khi có tình huống gấp xảy ra. Ở những vùng ao nuôi bị xì phèn, cần phủ cát dày 30-40cm trên đáy ao để hạn chế xì phèn. Đồng thời bên ngoài ao phải đào mương tiêu phèn rộng 40-50cm, sâu hơn đáy 40-50cm để ép phèn từ đáy ao ra ngoài, không để phèn lưu lại trong ao gây ảnh hưởng đến hô hấp của tôm và giảm lượng ô xy trong ao.

7/ Trong quá trình nuôi, nếu pH biến động cần làm gì ?

Khi pH trong ao thấp (<7.5), muốn tăng pH phải bón vôi CaCO3 vào buổi tối (lúc 21h) bón 30-50 kg/ha/lần cho đến khi pH > 7.5 và ổn định. Nếu pH dao động quá ngưỡng 7.5-8.5, chênh lệch > 0.5, và pH > 8.7 vào buổi chiều, màu nước trong ao đậm (tảo dày). Tốt nhất là xử lý nước thật tốt ở ao chứa sau đó thay nước từ từ, mỗi lần không quá 30% tổng lượng nước trong ao nuôi. Sau đó bón CaCO3, Dolomite 30-50 kg/ha/lần và quạt khí khí, kiểm tra cho đến đến khi pH đạt 7.5-8.5.

8/ Trong quá trình nuôi, gặp trời mưa, pH giảm thấp cần làm gì ?

Trước khi trời mưa, cần bón vôi nung (CaO) bờ ao liều lượng 20kg/1000m2, bón Ca(OH)2 20 kg/1000 m3 nước ao. Sau mưa rút nước tầng mặt ao. Sau đó bón vôi CaCO3 hoặc Dolomite 15-20 kg /lần để ổn định lại pH và độ kiềm. Bón liên tục 2-3 ngày kết hợp quạt khí cho đến khi pH và độ kiềm ổn định. Có thể bổ xung đường cát để giúp tảo phát triển trở lại, lượng bón 0.5-1 kg/1000m3. Giải pháp tốt nhất để quản lý pH là cải tạo ao thật kỹ, bón vôi định kỳ. Quản lý thật tốt màu nước và có ao chứa để xử lý khi pH biến động.

9/ Quản lý Độ mặn (S‰) trong ao nuôi như thế nào cho tốt ?

Mức qui định phù hợp độ mặn khoảng 10-30‰, tôm sú phát triển tốt nhất ở độ mặn 15-25‰. Biến động trong ngày không quá 5‰. Một nguyên tắc quan trọng trong nghề tôm sú là giảm dần độ mặn và tăng dần độ sâu của nước trong quá trình nuôi. Đầu vụ độ mặn cao, tôm ít nhiễm bệnh, tỷ lệ sống cao. Cuối vụ độ mặn thấp, tôm mau lột xác chóng đạt cỡ thương phẩm và tránh bệnh đóng rong. Độ mặn quá thấp, tôm dễ bị các bệnh mềm vỏ, chất lượng thịt kém (không chắc) và khả năng đề kháng, phòng bệnh kém. Trước khi thả tôm phải kiểm tra độ mặn, nếu độ mặn < 5‰ cần thuần hoá độ mặn từ trại giống và ao ương. Nếu độ mặn thấp hơn 5‰, nên cho Vitamine C-Mix, khoáng chất (Mutagen) và vaccine (Becta-min) nhất là khi tôm trong giai đoạn tuổi 45 ngày trở lên. Trước khi thả tôm nên ngâm với Macroguard tối thiểu 30 phút sẽ sẽ chịu đựng để thích nghi tốt trong môi trường có độ mặn khác nhau. Độ mặn quá cao, tôm dễ bị nhiễm các bệnh do vi khuẩn và chậm lớn (tôm khó lột xác). Độ mặn > 40‰, tôm giảm ăn, ảnh hưởng đến tăng trọng tôm sau 1.5 tháng nuôi đầu, tôm khó lột xác. Năm 2002, ao nuôi ông Đào (Xuân Lâm) và ông Hải (Diễn Kim) đã thành công nhờ có ao chứa điều tiết độ mặn trong quá trình nuôi.

10/ Quản lý Oxy hoà tan (DO) như thế nào ?

Mức qui định phù hợp > 4 mg/l, tốt nhất 5-6 mg/l. Muốn quản lý tốt ô xy buộc phải duy trì được màu nước (duy trì tảo) và sử dụng linh hoạt máy sục khí (bảng 3).

Bảng 3: Hướng dẫn sử dụng máy quạt nước:

Ngày tuổiMục đích sử dụng
Cung cấp oxyXử lý đáy
1-20Trong quá trình ánh sáng thấp (trời u ám)/trong khi trời mưa/sau khi thêm nước8-12 giờ về đêm, liên tục trong 2-3 ngày
20-40Như trên8-12 giờ về đêm và 1-2 giờ trước lúc cho ăn
40-80Như trên, thêm máy quạt
80 đến lúc thu tômSuốt ngày, trừ lức cho ăn

(Nguồn: P. Characchakool, 1999)

Hạn chế thấp nhất các chất thải lắng đọng trong nền đáy, là nguyên nhân làm giảm hàm lượng ô xy- bằng cải tạo ao thật tốt, không để thừa thức ăn, định kỳ sử dụng các chế phẩm làm sạch đáy như Zeolite, BRF2 ... Nếu oxy hoà tan (DO) thấp hơn 4 mg/l phải sục khí nhiều hơn và thay nước nếu tôm nổi đầu nhiều ngày. Kiểm tra và điều chỉnh thức ăn định kỳ, tránh dùng thức ăn tươi, bổ sung Vitamine (C-mix) và khoáng chất (Mutagen) hoặc chất kháng thể (vaccine) như Betamin khi tôm kém ăn, thời tiết thay đổi. Khi tảo quá dày, oxy hoà tan buổi sáng quá thấp và buổi chiều quá cao phải ngừng bón phân, kiểm soát lượng thức ăn cẩn thận, chạy sục khí về đêm. Với mật độ thả 1-7 con/m2 thường không cần dùng máy quạt. Với mật độ từ 8 con/m2 trở lên buộc phải dùng máy quạt nước như sau: cứ 3.000-3.500 tôm giống hoặc tổng trọng lượng tôm 100kg dùng một máy quạt nước.

Top