2016-08-25 20:51:23

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hệ trung cấp và Cao đẳng nghề.

Bài 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Bài 2: Xử lý nguyên liệu

Bài 3: Chế biến sản phẩm tẩm gia vị đông lạnh

Bài 4: Chế biến sản phẩm khô tẩm gia vị

Bài 5: Chế biến sản phẩm khô chín tẩm gia vị

Top