2016-08-13 12:45:18

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae S09-01 được phân lập từ cá điêu hồng được sử dụng gây cảm nhiễm cho cá khỏe với mật độ từ 4,23×101-

nhiễm. Kết quả quan sát phết kính mẫu tươi mô gan, thận và tỳ tạng tất cả các mẫu đều phát hiện vi khuẩn hình cầu hoặc ovan, kích thước khá nhỏ, gram dương. Không có sự biến đổi ở mô da-cơ của các mẫu cá được thu. Mô thận và tỳ tạng ở cá cảm nhiễm mật độ từ 4,23×104 – 4,23×106 CFU/ml bị thay đổi vào ngày thứ 3, biến đổi nặng hơn vào ngày thứ 5 và bị phá hủy ở ngày thứ 10.Mô gan biến đổi chậm, bắt đầu bị biến đổi vào ngày thứ 5 ở mật độ 4,23×105 – 4,23×106 CFU/ml. Cấu trúc mang ít biến đổi, cũng bắt đầu bị biến đổi vào ngày thứ 5 ở cá tiêm vi khuẩn mật độ 4,23×105 -4,23×106 CFU/ml.

Top