2016-07-22 13:37:06

TÓM TẮT NỘI DUNG:
  1. Đối tượng nghiên cứu

Kỹ thuật nuôi giáp xác là môn chuyên ngành của ngành nuôi trồng thủy sản. Môn học nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài tôm he kinh tế, tôm hùm, cua, từ đó đề ra biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, ương, nuôi thương phẩm tôm và các loài giáp xác.

  1. Nhiệm vụ môn học

– Nghiên cứu đặc điểm sinh học các đối tượng nuôi

– Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống, ương và nuôi thương phẩm các đối tượng giáp xác có giá trị kinh tế.

Top