2016-07-30 10:32:48

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Giáo trình kỹ thuật nuôi thủy đặc sản được tổng kết, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, kể cả từ kinh nghiệm nuôi thủy đặc sản của người dân Đồng bằng Sông Cửu Long cũng được đề cặp trong giáo trình này. Hy vọng tài liệu này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu của người nuôi. Nội dung tài liệu gồm Sinh học và kỹ thuật nuôi lươn đồng, ba ba, ếch, cá sấu, Vích và đồi mồi.

Top