2016-07-22 13:35:33

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Giáo trình Mô đun: Chuẩn bị sản xuất giống thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình gồm có 07 mô đun như sau:

MĐ01. Xây dựng trại sản xuất giống

MĐ02. Chuẩn bị sản xuất giống

MĐ03. Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục

MĐ04. Cho tôm đẻ

MĐ05. Ương nuôi ấu trùng

MĐ06. Phòng trị bệnh ấu trùng tôm

MĐ07. Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống


Top