2016-07-13 11:00:03

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Giáo trình dành cho chuyên ngành nông nghiệp.

Lời giới thiệu

Chương 1. Đại cương về công tác nghiên cứu trong khoa học nông nghiệp

Chương 2. Thiết kế thí nghiệm đồng ruộng

Chương 3. Tiến hành thí nghiệm trên đồng ruộng

Chường 4. Tổng kết số liệu quan sát

Chương 5. Ước lượng

Chương 6. Kiểm định giả thuyết thống kê

Chương 7. Phương pháp sắp xếp công thứ thí nghiệm và phân tích kết quả

Chương 8. Phân tích tương quan

Chương 9. Tổng kết thí nghiệm

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Phương pháp thí nghiệm là một ngành khoa học được dạy trong một số trường đại học có liên quan đến lĩnh vực sinh học như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, nội dung dạy có khác nhau tùy thuộc vào ngành cụ thể.

Cuốn giáo trình phương pháp thí nghiệm của chúng tôi lần này được viết cho sinh viên đại học Nông nghiệp mà chủ yếu là cho ngành nông học. Nội dung của cuốn giáo trình cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như các thuật toán thống kê mô tả các tham số, các tiêu chuẩn kiểm định thống kê trong xử lý kết quả thí nghiệm, nghiên cứu các mối quan hệ đơn giản trong phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học.

Giáo trình viết cho người học nên khi dạy cán bộ giảng dạy cần tham khảo thêm các giáo trình và sách khác viết kỹ và sâu hơn về phương pháp thí nghiệm cũng như các kiến thức toán xác suất thống kê. Để nắ­m được kiến thức của môn học viết trong giáo trình này sinh viên phải được học và n­ắm vững kiến thức xác suất thống kê, tin học và một số môn khoa học khác.

download-icon

Top