2016-07-22 13:33:39

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Từ trước đến nay phần lớn người dân làm kinh tế chủ yếu dựa chính vào những kinh nghiệm từ các thời xa xưa để lại và kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân họ và cũng vì điều kiện chưa tiếp cận nhiều với khoa học kỹ thuật tiên tiến, nên thực tế họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi thả các loại thủy hải sản trong ao, hồ, ruộng, sông biển.

Top