2016-07-22 13:32:50

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phần 1: Sinh học và kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản

Sinh học và kĩ thuật nuôi cá chẽm

Biện pháp phòng, trị một số bệnh thường gặp

Trên cá mú và cá giò nuôi biển

Sinh học và kĩ thuật nuôi cá chình

Kĩ thuật nuôi cá quả (cá lóc)

Nhân giống cá lóc đen

Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh

Chống rét cho cá

Phòng bệnh cho cá trong mùa mưa

 

Phần II: Sinh học và kĩ thuật trồng cây nông nghiệp

Trồng bí xanh trái vụ

Trồng cà chua F1

Trồng cà tím vụ hè thu

Trồng dưa chuột bao tử

Kỹ thuật trồng ớt trái mùa

Trồng ớt cay

Top