2014-07-04 11:01:25

Sách do nhà khoa học Nguyễn Lân Hùng chủ biên, phối hợp cùng với Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia và một số nhà khoa học.

Sách đi sâu về kỹ thuật nuôi ếch như: cách cho ếch đẻ, ương trứng, nuôi nòng nọc, các phương pháp nuôi ếch thương phẩm... Đặc biệt, sách cung cấp cho người nuôi phương pháp nuôi ếch của Thái Lan, đó là phương pháp nuôi ếch bằng lồng. Một phương pháp mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Bên cạnh đó, người đọc cũng có thể tìm hiểu những thông tin thú vị về đặc điểm sinh học, sinh sản và nhiều đặc tính khác của loài lưỡng cư có giá trị kinh tế này.

Sách do Nhà xuất bản Nông nghiệp phát hành.

Top