2016-07-29 11:26:44

Tóm tắt nội dung:

1. Kỹ thuật nuôi Ba Ba

– Nuôi ba ba, một nghề làm giàu

– Một số đặc điểm sinh học của ba ba

– Xây dựng ao, bể nuôi ba ba

– Sản xuất ba ba giống

– Nuôi ba ba thịt

– Phòng trị bệnh cho ba ba

– Thu hoạch, vận chuyển

2. Kỹ thuật nuôi ếch đồng

– Lợi ích của nuôi ếch

– Một số đặc điểm của ếch

– Kỹ thuật nuôi ếch

– Thu hoạch và vận chuyển ếch

3. Kỹ thuật nuôi cá trê lai

– Lý lịch bố mẹ cá trê lai

– Cá trê lai và đặc điểm sinh học

– Kỹ thuật nuôi cá trê lai


Top