2016-07-29 11:22:44

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cá chim trắng nước ngọt có tên khoa học là: Colossoma brachypomum, thuộc họ cá Chép, nguồn gốc ở sông Amazon Nam Mỹ, được du nhập vào Trung Quốc năm 1985 và đến năm 1988 loài cá này đã được nghiên cứu sinh sản nhân tạo thành công . ở Việt Nam loài cá này được nuôi từ cuối năm 1999, trong đó có Nghệ An. Đặc biệt đề tài “ứng dụng công nghệ sinh sản cá chim trắng tại Nghệ An” đã được ngành thủy sản thực hiện trong hai năm thực hiện(2002-tháng 7-2003)đề tài đã đạt kết quả tốt với sản lượng 3 triệu con cá bột. Điều quan trọng là ngành đã chủ động sản xuất, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu con giống thả nuôi của nhân dân.

Top