2016-07-29 11:21:50

TÓM TẮT NỘI DUNG:

KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH
– Một số loài cá chình hiện có ở Việt Nam
– Một số đặc điểm hình thái, sinh thái , sinh lý
– Kỹ thuật nuôi cá chình
– Phòng trị bệnh


KỸ THUẬT NUÔI CÁ BỐNG BỚP
– Đặc điểm sinh vật học
– Kỹ thuật nuôi cá bống bớp
– Sản xuất giống cá bống bớp

Top