2016-07-20 14:44:06

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu “Kỹ thuật nuôi cá, cua vùng duyên hải” cung cấp những kiến thức cơ bản về đời sống của đối tượng ngoài tôm và công nghệ nuôi cá, cua, trồng rong câu, cho những ai qua tâm đến lĩnh vực này, giúp cho người nuôi thủy sản có thể nuôi ngoài tôm mà giá trị kinh tế không thua là bao

Cuốn sách này giới thiệu những nội dung sau:

Phần 1: Nuôi cá biển.

Chương 1: Giới thiệu đối tượng cá hiện đang nuôi phổ biến ở nước ta.

Chương 2: Kỹ thuật nuôi cá nồng trên biển.

Chương 3: Công nghệ nuôi cá giò trong lồng trên biển.

Chương 4: Sản xuất cá giò giống bằng phương pháp nhân tạo.

Chương 5: Nuôi cá song thương phẩm. Chương 6: Nuôi cá vược.

Phần 2: Nuôi cua biển.

Chương 1; Một số đặc điểm sinh học của cua Xanh Scylla Serratava.

Chương 2: Kỹ thuật nuôi cua thương phẩm.

Chương 3: Kỹ thuật sản xuất giống cua Xanh nhân tạo.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Top