2016-07-21 14:13:10

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục lục:

Bài 1: Đặc điểm sinh học của cá hú

Phân loại, phân bố

Hình thái

Tập tính sống

Tập tính ăn

Sinh trưởng

Sinh sản

 

Bài 2: Kỹ thuật sinh sản giống cá hú

Nuôi vỗ cá bố mẹ

Quy trình cho cá đẻ nhân tạo

Ương cá bột lên cá hương

Thu hoạch và vận chuyển cá giống

 

Bài 3: Kỹ thuật nuôi cá hú thịt trong bè

Nuôi trong bè

Đặt bè

Cá giống

Cho ăn

Chăm sóc cá và quản lý bè

Thu hoạch cá

 

Bài 4: Phòng và điều trị bệnh

Nguyên nhân mắc bệnh

Phòng bệnh

Chẩn đoán bệnh

Các phương pháp điều trị bệnh ở cá

Điều trị các bệnh thường gặp ở cá hú


Top