2014-07-04 11:07:45

Đây là cuốn sách do Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia biên soạn.

Trong đó, những kỹ thuật cơ bản như: cách phân biệt cá đực, cái; cách tạo tổ đẻ có giá thể; phương pháp cho đẻ, thu ấp trứng, ương nuôi cá giống… được trình bày rất chi tiết. Ngoài ra, các phương pháp nuôi thương phẩm cá lóc bông trong ao đất và nuôi lồng bè, mùa vụ nuôi, cách chăm sóc, thu hoạch cũng được hướng dẫn cụ thể và có hình ảnh minh họa giúp người nuôi dễ hiểu và áp dụng. Phần cuối của cuốn sách hướng cho người nuôi về cách phòng và trị những bệnh thường gặp ở cá lóc bông.

Bạn đọc, người nuôi cá quan tâm có thể tìm đọc sách tại các Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư địa phương hoặc Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Top