2016-07-21 14:09:37

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục lục:

Bài 1: Đặc điểm sinh học của cá mú (cá song)

Phân loại, phân bố

Môi trường sống

Thức ăn

Sinh trưởng

Sinh sản

 

Bài 2: Kỹ thuật sinh sản giống mú

Nuôi vỗ cá bố mẹ

Cho cá sinh sản

Ương ấu trùng lên cá giống

 

Bài 3: Vận chuyển cá giống

Xử lý cá trước khi vận chuyển

Kỹ thuật vận chuyển cá

 

Bài 4: Kỹ thuật nuôi cá mú thịt

Nuôi trong ao đất

Nuôi trong lồng

 

Bài 5: Phòng và điều trị bệnh

Nguyên nhân phát sinh bệnh

Phòng bệnh

Chẩn đoán bệnh

Các phương pháp điều trị bệnh

Những điều cần biết về kháng sinh trong việc điều trị bệnh cho cá

Điều trị các bệnh thường gặp

Top