2016-07-28 11:17:29

TÓM TẮT NỘI DUNG:

KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI THƯƠNG PHẨM

1.Vị trí và điều kiện ao nuôi

Ao nuôi cá phải đảm bảo cách xa khu vệ sinh,rác thải sinh hoạt,khu công nghiệp,khu chăn nuôi để tránh ô nhiễm nguồn nước ao nuôi.

– Diện tích ao từ 1.000 – 10.000 m2 , tốt nhất là từ 4.000 – 6.000 m2; mực nước trong ao từ 1,5 – 2 m.

– Nguồn nước phải đủ và sạch,các nguồn nước từ nước thải sinh hoạt,nguồn nước từ trại chăn nuôi không được thải vào nguồn nước cấp trong ao nuôi để tránh lây nhiễm coliform vào ao nuôi.

Top