2016-11-11 17:09:33

Cá tra và basa là đối tượng thủy sản được nuôi lâu đời ở nước ta. Đặc biệt, ngành cá tra còn phát triển mạnh tạo thêm thu nhập và việc làm cho nhiều người lao động.


Để người nuôi có thể nắm chắc được kỹ thuật nuôi hai đối tượng này hiệu quả, tác giả Nguyễn Văn Tuyến đã biên soạn cuốn sách “Kỹ thuật nuôi cá tra & cá basa trong bè”. Với 80 trang, cuốn sách gồm 7 nội dung chính: Đôi nét về cá tra và cá basa; Xây dựng bè; Phương pháp nuôi vỗ thuần thục cá bố mẹ; Phương pháp sinh sản nhân tạo; Kỹ thuật ương cá bột lên cá giống; Nuôi cá tra và cá basa thương phẩm; Điều trị bệnh ở cá tra và cá basa nuôi trong bè.

Top