2016-07-28 11:12:33

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nghề canh tác lúa ở Việt Nam có hai vụ chính là Đông – Xuân và Hè – Thu. Việc nuôi cá kết hợp với trồng lúa tạo điều kiện cho các hộ nông dân có thêm nguồn thu nhập từ cá ngoài nguồn thu chính từ lúa, cải thiện kinh tế gia đình và đảm bảo an toàn lương thực.

Tài liệu này giới thiệu kỹ thuật nuôi cá trên ruộng lúa với các hướng dẫn như: lịch thời vụ để canh tác kết hợp cá – lúa, đối tượng cá thích hợp cho mô hình, chuẩn bị ruộng nuôi và quản lý hệ thống nuôi…

Người nuôi có thể nuôi cá kết hợp trong vụ lúa mùa hoặc trong vụ lúa Hè – Thu và Đông – Xuân. Các bước chuẩn bị cho hệ thống canh tác cá lúa như sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống nuôi cá-lúa

Bước 2: Chuẩn bị ruộng để thả cá

Bước 3: Chọn loài cá nuôi

Bước 4: Thả cá

Bước 5: Quản lý cá nuôi

Bước 6: Thu hoạch cá

Top