2016-07-20 14:40:51

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách này giới thiệu một nghề chăn nuôi mới mẻ nhưng chắc chắn sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai, đó là nuôi Gấu và Cá Sấu. Nuôi Gấu cũng như Cá Sấu không đòi hỏi mặt bằng rộng nếu chúng ta nuôi số lượng nhỏ. Việc chăn nuôi những giống thú này trước hết là đòi hỏi phải có sở thích, sau đó là kinh nghiệm chăn nuôi. Cuốn sách này sẽ chia sẽ với các bạn những kinh nghiệm chăn nuôi đó.

Sách gồm hai phần:

Phần I: Tìm hiểu các loài Gấu và cách nuôi Gấu : trình bày các giống Gấu trên thế giới và những giống Gấu có ở nước ta; đặc tính của loài Gấu; thức ăn của Gấu; phương pháp nuôi Gấu con; bệnh của Gấu và cách chữa trị …

Phần II: Trình bày các giống Cá Sấu trên thế giới; giống Cá Sấu có ở nước ta, đặc tính của Cá Sấu; chuồng nuôi, thức ăn của Cá Sấu; bệnh của Cá Sấu và cách chữa trị …

Hy vọng trong một tương lai gần, chúng ta sẽ có nhiều nông trại nuôi Gấu và Cá Sấu tầm cỡ như của các nước bạn Thái Lan, Australia, Singapore …, góp vào việc thuần dưỡng và bảo tồn thú hiếm, làm giàu cho gia đình và cho đất nước.

Top