2016-07-27 09:50:50

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nhằm góp phần thực hiện chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản 1999 – 2010 vừa được Chính phủ phê duyệt; Dựa vào các kết quả điều tra nghiên cứu, thực nghiệm của các Viện, trường học, các Trung tâm khuyến ngư một số tỉnh và thông tin gần đây về nuôi thủy sản của một số nước trong khu vực, hai tác giả Ngô Trọng Lư và Thái Bá Hồ đã biên soạn cuốn sách Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt. Nội dung cuốn sách sẽ giới thiệu đến các bạn sơ lược về đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống, nuôi một số loài cá đang chiếm sản lượng lớn như cá: mè, trôi, trắm, chép, rô phi, tra, trê… và một số đặc sản quý hiếm đang có nguy cơ bị diệt chủng như: cà cuống, cá chiên, lăng, ngạnh…

Top