2016-07-27 09:47:22

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tôm he chân trắng có nguồn gốc từ Nam Mỹ là một trong ba loài tôm nuôi chiếm sản lượng cao trên thế giới, sau tôm sú, tôm he Nhật Bản. Loài tôm he chân trắng có những ưu điểm như thịt thơm ngon, nuôi mau lớn, thích nghi tốt…Chính vì thế, tôm chân trắng được thị trường thế giới ưu chuộng. “ Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng” sẽ cung cấp một số tài liệu kỹ thuật về kinh nghiệm nuôi tôm chân trắng ở trong và ngoài nước cho bạn đọc. Đây cũng là tài liệu tham khảo để nuôi các loại tôm he khác được hiệu quả hơn.

Top