2016-07-19 10:09:18

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phần 1. Kỹ thuật sản xuất giống

Chương 1. Đặc điểm sinh học và sinh thái của tôm sú

– Ví trí phân loại

– Vùng phân bố

– Chu kỳ sống

– Tập tính ăn và loại thức ăn

– Sự lột xác

– Điểu chỉnh sự thẩm thấu

Chương 2. Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục tôm sú bố mẹ

– Tiêu chuẩn bể nuôi tôm sú bố mẹ

– Tiêu chuẩn lụa chọn tôm cái, đực

– Phướng pháp vận chuyện

– Chăm sóc nuôi vỗ

– Kiểm tra theo dõi sự thành thục và cho tôm đẻ

– Đánh giá sức sinh sản của tôm mẹ nuôi vỗ

Chương 3. Kỹ thuật nuôi ấu trùng

– Xử lý nước biển

– Xử lý nước mặn ngầm

– Nuôi tảo

– Chuẩn bị bể nuôi ấu trùng

– Nuôi ấu trùng

– Thay nước nuôi

Chương 4. Kỹ thuật ương tôm bột lên tôm giống

– Ương trong ao đất

– Ương trong bễ xi măng

Chương 5. Một số bệnh thường gặp và cách phòng tị trong sản xuất

– Chẩn đoán

– Các biên pháp phòng ngừa

Chương 6. Xây dựng trại sản xuất giống tôm sú

– Chọn vị trí xây dựng

– Tiêu chuẩn nước

– Hệ thống bễ

Phần 2. Nuôi tôm thương phẩmTop