2016-07-19 10:07:27

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nhưng năm gần đây phong trào nuôi thủy sản nước ngọt đã và đang trở thành một nghề sản xuất có hiệu quả cao trong mô hình kinh tế VAC.

Nhiều kinh nghiệm quý đã được tích lũy qua thực tế sản xuất trình độ kỹ thuật của người nuôi cũng được nâng cao. Tuy nhiên nhu cầu phát triển sản xuất ngày càng mạnh thêm vào đó là những rủi ro và trở thành mối bận tâm ko ít của người chăn nuôi.

Top