2016-07-27 09:43:41

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mô hình nuôi cá Điêu Hồng vèo

Tổng quan – Vị trí đặt vèo: Đặt vèo lưới trong ao hay trên kênh rạch có mặt nước thoáng rộng, có nguồn nước sạch. Nếu căng vèo trong ao thì ao phải có cống cấp và thoát nước, được thay đổi nước mới thường xuyên. Mực nước trong vèo ổn định chừng khoảng 1 m đáp ứng các yêu cầu.

Top