2016-02-15 11:42:33

SCHLÖSSER (1982):

Môi trường dùng cho nhân giống và nuôi Spirulina

Dùng cho: Spirulina platensis, Spirulina maxima.

Chuẩn bị: Chuẩn bị khử trùng riêng rẽ từng dung dịch sau:

Dung dịch  A~
Nước cất    500 mL
NaHCO3    13.61 g
Na2CO3    4.03 g
K2HPO4    0.50 g

Dung dịch B~
nước cất    500 mL
NaNO3    2.50 g
K2SO4    1.00 g
NaCl    1.00 g
MgSO4.7H2O    0.20 g
CaCl2.2H2O    0.04 g
Dung dịch vi lượng PIV metal    6 mL
Dung dịch vi lượng Chu    1 mL
vitamin B12 (15 micro-gam/100 mL H2O)    1 mL
 
Cách chuẩn bị dung dich: Dung dịch vi lượng PIV metal và Dung dịch vi lượng Chu: (các dung dịch này để vào tủ lạnh dùng dần)

Dung dịch A, B được khử trùng riêng rẽ và trộn với nhau khi nguội

Dung dịch vi lượng PIV metal: 

Lấy 100 mL nước cất  thêm 0.750 g Na2EDTA hòa tan hoàn toàn bổ xung thêm các chất sau:
FeCl3.6H2O    97 mg
MnCl2.4H2O    41 mg
ZnCl2    5 mg
CoCl2.6H2O    2 mg
Na2MoO4.2H2O    4 mg
 
Dung dịch vi lượng Chu:
Lấy  1000 mL nước cất khử trùng:
Na2EDTA    50.0 mg
H3BO3    618.0 mg
CuSO4.5H2O    19.6 mg
ZnSO4.7H2O    44.0 mg
CoCl2.6H2O    20.0 mg
MnCl2.4H2O    12.6 mg
Na2MoO4.2H2O    12.6 mg

Cách tiến hành

Bà con làm cụ thể theo hướng dẫn sau:

1. Chuẩn bị dung dịch vi lượng, Dung dịch vi lượng PIV metal và Dung dịch vi lượng Chu

1.1 Dung dịch vi lượng PIV metal
Dung bình tam giác 250 ml đã khử trùng lấy 100 mL nước cất  thêm 0.750 g Na2EDTA hòa tan hoàn toàn bổ sung thêm các chất sau:
FeCl3.6H2O    97 mg
MnCl2.4H2O    41 mg
ZnCl2    5 mg
CoCl2.6H2O    2 mg
Na2MoO4.2H2O    4 mg
Hòa tan thật đều (tan hoàn toàn)
Cho bình tam giác này vào khử trùng 121 độ trong 20 phút

1.2 Dung dịch vi lượng Chu
Dùng bình tam giác 250ml
Lấy  1000 mL nước cất khử trùng:
bỗ xung các chất sau
Na2EDTA    50.0 mg
H3BO3    618.0 mg
CuSO4.5H2O    19.6 mg
ZnSO4.7H2O    44.0 mg
CoCl2.6H2O    20.0 mg
MnCl2.4H2O    12.6 mg
Na2MoO4.2H2O    12.6 mg
Hòa tan hoàn toàn
Đem khử trùng 121 độ trong 20 phút xong để tủ lạnh dùng dần

2. Làm môi trường

2.1 dung dịch A
Dung dịch  A~ dùng bocal thủy tinh 1lít lấy nước cất 500 mL
NaHCO3    13.61 g
Na2CO3    4.03 g
K2HPO4    0.50 g
hòa tan hòan toàn rồi Phân  chia vào 3 bình tam giác 250ml đậy nút bông đem khử trùng

2.2 dung dịch B
Dung dịch B~ dùng bocal 1lít lấy nước cất 500 mL
cân đủ
NaNO3    2.50 g
K2SO4    1.00 g
NaCl    1.00 g
MgSO4.7H2O    0.20 g
CaCl2.2H2O    0.04 g
Dùng pipete hút đủ
Dung dịch vi lượng PIV metal 6 mL
Dung dịch vi lượng Chu 1 mL
Vitamin B12 (15 micro-gam/100 mL H2O)    1 mL
Hòa tan hoàn toàn phân vào bình tam giác 250 ml đem khử trùng

Sau khi cả dd A và dd B đều đã nguội đem trộn đều với nhau trong bốc (buồng) cấy vô trùng rồi nuôi tảo.

Bà con chú ý đây là môi trường giữ giống chuẩn tại các bảo tàng giống chuẩn trên thế giới cũng như là ở Bảo tàng giống chuẩn Việt nam. Không nên dùng cho nuôi thu sinh khối Công nghiệp.

Top