2016-08-23 16:23:34

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Luận văn nghiên cứu sản xuất sản phẩm surimi từ nguồn nguyên liệu cá tra cơ thịt vàng dựa trên những nguyên lý cơ bản trong sản xuất thủy sản, các nghiên cứu khác đã được ứng dụng trong công nghiệp chế biến surimi từ những nguyên liệu khác; đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng trong các công đoạn rửa đến chất lượng sản phẩm suirimi cá tra cơ thịt vàng từ đó tìm ra nồng độ hóa chất thích hợp ở các công đoạn rửa, thời gian rửa và tỷ lệ dung dịch rửa/thịt cá sau nghiền thô trong quy trình sản xuất surimi cá tra cơ thịt vàng.

Top