2016-08-23 16:20:52

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Luận văn nghiên cứu về các vấn đề: tỷ lệ muối và bột ngọt đến vị của sản phẩm; xác định công thức thanh trùng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng và vi sinh của thực phẩm.

Top