2016-05-14 09:27:07

Tảo vàng (Golden), Texas Tide hoặc Prymnesium parvum được gọi bằng tên khoa học, sản sinh ra các độc tố có thể làm ảnh hưởng đến sinh vật dưới nước.

Trong thập kỷ qua, hiện tượng nở hoa của tảo vàng được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng triệu cá trong khu dự trữ Texas.

Nghiên cứu được công bố trên Harmful Algae số ra tháng 12.

Tiến sĩ Bryan W.Brooks - giáo sư về khoa học môi trường và là nhà nghiên cứu y sinh học tại Baylor đồng thời là giám đốc của chương trình khoa học môi trường và chương trình khoa học sức khỏe môi trường, cùng với nhóm nghiên cứu của ông cho biết rằng nồng độ pH trung tính ngăn cản sự phát triển của hiện tượng nở hoa của tảo và độc tính của tảo đã được giảm bớt đáng kể.

Phát hiện của nhóm nghiên cứu cho thấy rằng độ pH trên bề mặt nước là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới hiện tượng nở hoa của tảo Prymnesium parvum có hại diễn ra tại các ao hồ hoặc hồ chứa.

Bên cạnh nhận biết rõ ràng hơn về các hệ sinh thái và về độc tính của loài xâm lấn này, thông tin mới này hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý môi trường bền vững hơn trong nghề cá và nguồn cung cấp nước uống.

Brooks và nhóm nghiên cứu của ông đã tiến hành hai thí nghiệm - một thí nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian trước khi tảo nở hoa và một thí nghiệm khác được thực hiện ở giai đoạn nở hoa trong thời gian hơn 21 ngày để đánh giá ảnh hưởng của nồng độ pH 7 và 7,5 tới độc tính của tảo vàng.

Nghiên cứu ở hồ Granbury, Texas - một địa điểm phổ biến với sự nở hoa của tảo vàng có sức tàn phá cũng bao gồm trong nghiên cứu về vùng nước ao hồ không được xử lý với độ pH là 8,5.

Trong thí nghiệm về quá trình tảo nở hoa, độc tính tác động đến cá được quan sát thấy trong nước ao hồ không được xử lý (pH 8,5) và trong ao hồ đã được xử lý pH 7,5.

Tuy nhiên, mức xử lý ở độ pH 7 không còn độc tính trong suốt 21 ngày nghiên cứu. 

Các nhà nghiên cứu có thể xác định rõ hơn khi nào và nơi nào hiện tượng nở hoa độc hại có thể xảy ra và triển khai thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động của tảo vàng.

Tảo vàng có thể được tìm thấy trong các tiểu bang Ala., Ariz., Ark., Calif., Fla., Hawaii, La., Maine, Miss., N.C., N.M., Okla., Pa., S.C., Texas, Wash., W.Va.và Wyo.

Top