2016-07-26 13:10:36

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Việc sử dụng các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ để xử lý nước thải của các hệ thống nuôi thủy sản đang được nhiều người quan tâm vì nó vừa thân thiện với môi trường vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu này thử nghiệm loài vọp sông (Geloina coaxans) nuôi ghép trong ao tôm sú thâm canh qua 2 giai đoạn, (1) đánh giá khả năng lọc nước thải từ ao tôm sú thâm canh trong điều kiện bể nuôi để đánh giá hiệu suất lọc các vật chất hữu cơ lơ lửng có trong nước thải, và (2) thả nuôi vọp trực tiếp trong ao tôm sú để kiểm tra khả năng thích ứng của chúng trong điều kiện nuôi ghép.

Top