2016-06-04 14:27:47

Hiện nay, trong một quần đàn Tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) được nuôi trong ao (kể cả nuôi bằng giống tự nhiên lẫn giống nhân tạo) đều xuất hiện 3 loại Tôm: cái, đực và nhỏ ; cả 3 loại này đều tham gia vào quá trình sinh sản. Chính vì lẽ đó đàn tôm sẽ rất chậm lớn, thời gian nuôi kéo dài (8-10 tháng) không hiệu quả kinh tế so với các đối tượng thủy sản khác; từ đó các nhà khoa học luôn mong muốn tạo ra giống Tôm Càng xanh toàn đực.


Thông thường để tạo 01 đàn giống toàn đực, lớn và đồng cỡ có 3 cách:

· Nuôi 1 thời gian cho Tôm phát triển tuyến sinh dục rồi lựa toàn con đực để nuôi tiếp: phương pháp này đã được áp dụng ở Ấn Độ và 1 số nước .
· Chuyển đổi giới tính ở giai đoạn post larvae bằng các hormon sinh dục: hiện nay chưa có nước nào tìm ra hormon thích hợp.
· Tiến hành vi phẫu Tôm giống để loại tuyến đực (The androgenic gland: là 1 tuyến tham gia sinh sản có trong cơ thể Tôm) tạo thành các con “Tôm cái giả”

Để đạt được mục tiêu sản xuất tôm giống Càng xanh toàn đực, Đại học Ben Gurion-Israel kết hợp với quỹ hổ trợ nghiên cứu và phát triển quốc tế -Đức, cùng với Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I & II- Việt Nam xây dựng dự án nghiên cứu bắt đầu từ năm 2001 và kết thúc vào cuối năm 2004.

Kết quả thực hiện dự án đến nay, Trại Thực nghiệm nuôi thủy sản Thủ Đức (thuộc Viện NCNTTS II) đã tạo ra được gần 1.000 con Tôm Càng xanh cái giả với nhiều kích cỡ khác nhau (con lớn nhất >35g con nhỏ nhất >12g) và trong số này đã có 06 con cái giả tham gia sinh sản và cho thế hệ F1 toàn đực ( tuy nhiên kết quả này sẽ còn phải tiếp tục vi phẫu để kiểm chứng )

Ngoài việc chuyển giao kỹ thuật cho các trại sản xuất giống, Trại thực nghiệm của Viện NCNTTS II sẽ tiếp tục sản xuất đàn Tôm Càng xanh cái giả và thế hệ F1 toàn đực . Hy vọng với kết quả này , trong một ngày gần đây Tôm Càng xanh sẽ trở thành loài thuỷ sản nuôi có kinh tế .

Top