2016-07-26 12:59:31

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nông dân Việt Nam trước thềm thế kỷ 21 đang muốn vươn lên làm giàu từ kinh tế VAC bằng khả năng sẵn có của mình, bằng tiềm năng đất đai, điều kiện khí hậu thuận lợi, nguồn lực lao động dồi dào và bằng sự đúc rút kinh nghiệm dân gian lâu đời kết hợp với tri thức khoa học tiên tiến.

Phong trào nuôi thủy sản : lươn vàng, cá trạch, ba ba … trong mô hình kinh tế VAC rất phát triển. Để đáp ứng nhu cầu phổ cập kiến thức khoa học cho đông đảo bà con muốn hiểu biết, cuốn sách ” Kỹ thuật nuôi cá ở gia đình và cá lồng, sách được chia làm bốn phần:

  1. Kỹ thuật nuôi cá ao gia đình
  2. Kỹ thuật nuôi cá rô phi tính đực
  3. Kỹ thuật nuôi tôm, cá trong ruộng lúa
  4. Kỹ thuật nuôi cá lồng

Top