2016-07-25 10:25:57

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hiện nay đang có phong trào nuôi tôm sú đại trà xuất khẩu ở các tỉnh dọc bờ biển từ Bắc vào Nam. Nhưng muốn nuôi tôm có hiệu quả cao cần nắm vững các kỹ thuật sau đây:
1.    Kỹ thuật chọn tôm giống
2.    Kỹ thuật thiết kế thức ăn cho tôm
3.    Kỹ thuật chế biến hệ thống ao và chuẩn bị ao nuôi
4.    Kỹ thuật nuôi tôm
5.    Các biện pháp chung trong phòng trừ dịch bệnh tôm
6.    Kỹ thuật xác định tôm bệnh và phòng trừ một số bệnh thông thường
Để dễ theo dõi, chúng tôi trình bày lần lượt dưới đây 6 vấn đề trên một cách tóm tắt, có tính chất thực hành cho các gia đình nông dân tham khảo trong nuôi tôm phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra còn giới thiệu kỹ thuật chăm sóc tôm sú bố mẹ và sinh đẻ ấp nở trứng của chúng cũng như kỹ thuật chăm sóc ấu trùng lên tôm giống để cung cấp thêm sự hiểu biết của nghề nuôi tôm (Hai phần này chúng tôi không đi sâu mà chỉ lướt qua những vấn đề lưu ý trong kỹ thuật chăm sóc).

Top