2016-02-15 11:39:24

Spirulina là vi khuẩn lam dạng sợi thuộc ngành vi khuẩn lam (Cyanobacteria) hay tảo lam (Cyanophyta).

Spirulina còn có tên thương mại là Arthrospira platensis mà được nuôi trồng trên thế giới như một nguồn thực phẩm, chúng rất giàu dinh dưỡng. Hiện nay được phổ biến như là thực phẩm bổ dưỡng tại US và Europe.

Giá trị dinh dưỡng:

Protein: 55 - 70 %

Giàu các Vitamin: vitamin A, B1 (thiamine), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6 (pyridoxine), B12 (cobalamin), vitamin C, vitamin D, vitamin E, folate, vitamin K, biotin, pantothenic acid, beta carotene (tiền vitamin A), inositol.

Giàu  các  chất  khoáng: calcium, manganese, iron, chromium, phosphorus, molybdenum, iodine, chloride, magnesium, sodium, zinc, potassium, selenium, germanium, copper, boron.

Giàu các sắc tố: phycocyanin, chlorophyll, carotenoids và  myxoxanthophyll, zeaxanthin, cryptoxanthin, echinenone and other xanthophylls.

Các  hợp  chất  hữu  cơ: gamma linolenic acid, glycolipids, sulfolipids, polysaccharides.

Các  axit amin: isoleucine, phenylalanine, leucine, threonine, lysine, tryptophan, methionine, valine, alanine, glycine, arginine, histidine, aspartic acid, proline, cystine, serine, glutamic acid, tyrosine.

Đặc biệt chúng chứa nhiều Axits amin không thay thế mà động vật không thể tự tổng hợp được.

Vì vậy Spirulina được nuôi trồng rất phổ biến trên thế giới, được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau: Y- Dược (làm thuốc) Mỹ phẩm, Thực phẩm, Nông nghiệp, Thủy sản.... và được coi là thức ăn của con người tương lai.  


Top