2016-07-30 10:31:51

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Ngành sản xuất cá cảnh hiện nay đang phát triển mạnh ở Tp. Hồ Chí Minh. Xuất phát từ chiếc nôi cá cảnh tại địa bàn quận 8 trước năm 1975 (Vũ Cẩm Lương, 2007), ngày nay cơ sở sản xuất và kinh doanh cá cảnh có mặt khắp địa bàn các quận, huyện, hình thành nên những vùng nuôi quy mô lớn ven đô như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận 9…Toàn thành phố hiện nay có khoảng gần 300 cơ sở sản xuất cá cảnh, gấp 2 lần số lượng trại đầu những năm 2000 (Vũ Cẩm Lương, 2008). TP.HCM từ lâu được xem là trung tâm cá cảnh của Việt Nam, hiện ước có hàng trăm trại sản xuất cá cảnh với năng lực sản xuất đạt 55-60 triệu con/năm, sản lượng cá cảnh xuất khẩu đạt từ 3,2 triệu con vào năm 2003 tăng đến 7 triệu con/năm vào năm 2009 (Chi cục QLCL&BVNLTS TP.HCM, 2010). Các trại sản xuất cá cảnh ở TP.HCM hiện có nhiều khâu sản xuất như sản xuất giống, ương cá con và nuôi cá trưởng thành (Phạm Thị Ngọc Giàu và ctv, 2011). Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát một số thông số kỹ thuật chính của các khâu sản xuất ở các trại cá cảnh tại TP.HCM.

Top