2016-02-14 12:11:18

Trong môi trường nước nuôi thủy sản có 5 nhóm vi sinh vật và tảo

 • Tảo - thực vật phiêu sinh (algae)
 • Vi khuẩn (bacteria)
 • Bào tử nấm (fungi)
 • Virus (viruses)
 • Phiêu sinh động vật (zooplankton)

Các loại tảo thường gặp trong ao, hồ nuôi thủy sản:

 • Nhóm tảo lam (blue green algae):
 • Nhóm tảo dinoflagellate:
 • Nhóm tảo diatom:
 • Nhóm tảo lục (green algae)

Tác động của tảo tới thủy sản nuôi trong ao, hồ:

 • Tảo ảnh hưởng tới cân bằng oxy - CO2  trong nước:

  - Ban ngày dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời: tảo sử dụng CO2 làm nguyên liệu của quá trình quang hợp để sản xuất ra oxy (O2). 
  - Khi không có ánh nắng, trời mưa, ban đêm: tảo dùng oxy (O2) để hô hấp. 
  - Do đó lượng oxy hoà tan trong nước (DO) dao động lớn: cao vào buổi trưa và thấp khi gần sáng.
  - Tảo gián tiếp ảnh hưởng tới giá trị pH của nước.

 • Nhóm tảo lam (blue green algae): Đây là loại tảo có hại cho tôm. Tảo rakhoroni gây ra váng trên mặt nước như Microcytis sp. làm cho tôm có mùi tanh bùn, hôi; thải ra chất nhờn ở màng bọc của tế bào, có thể gây ra sự tắc nghẽn ở mang tôm.
 • Nhóm tảo dinoflagellate: Có nhiều loại trong nhóm tảo này mang độc tố có thể làm tôm chết.
 • Nhóm tảo diatom: Tảo diatom là thức ăn của hậu ấu trùng (ví dụ như tảo Chaetoceros sp., Skeletonema sp.). Vòng đời của loại tảo này tương đối ngắn nên làm màu nước dễ thay đổi.
 • Nhóm tảo lục (green algae): Không có tính độc, kích cỡ nhỏ, không gây mùi cho tôm, có vòng đời dài làm cho màu của nước ổn định. Tảo Chlorella sp. thuộc nhóm tảo này. Tảo Chlorella sp. có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Vibrio.
 • Số lượng tảo và loại tảo có trong nước ảnh hưởng nhiều tới độ đục và màu sắc của nước.

Vi khuẩn: có vai trò quan trọng trong ao nuôi là vi sinh vật trong nhóm phân huỷ chất hữu cơ và sử dụng oxy để hô hấp tạo ra khí CO2 cacbonic.


Top